Kvalitetssäkring

Vi arbetar enligt de kvalitetsnormer som rekommenderas av  SFÖ

  • God yrkessed
  • Språklig kvalitet
  • Kulturell medvetenhet
  • Affärsmässighet
  • Administrativa rutiner
  • Konfidentiell hantering

Den europeiska standarden för översättningstjänster EN 15038 skall vara vägledande i arbetet.

Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) har 1 100 individuellt godkända och kvalificerade medlemmar inom många olika språkområden.